logo-1855312133
Відповідне ресурсне забезпечення та обсяг повноважень отримають лише ті громади, які об’єдналися відповідно до Закону №157 та Перспективного плану формування територій громад, підготовленого відповідно до вимог урядової Методики. Таким чином, головним документом для формування спроможних громад є Перспективний план, який розробляється та затверджується відповідно до ст. 11 Закону №157 і має жорстко відповідати вимогам Методики.
За своєю суттю Перспективний план – це бачення державою ефективного територіального устрою на базовому рівні в межах відповідної області. Перспективний план розробляється з метою формування територіальних громад (за відповідними типами – сільські, селищні, міські), органи місцевого самоврядування яких спроможні виконувати всі функції, покладені законом на них.
Перспективний план охоплює всю територію області, розробляється і приймається для того, щоб у регіоні не залишалося неспроможних громад – таких, чиї органи місцевого самоврядування не мають власного ресурсного забезпечення, достатнього для виконання власних повноважень з вирішення питань місцевого значення.
Перспективний план формування територій громад області складається з графічної та текстової частини.
Графічна частина – це мапа, яка відображає межі нових спроможних територіальних громад, їх потенційні адміністративні центри та всі населені пункти, що увійшли до їх складу.
Текстова частина включає паспорти спроможних територіальних громад, які містять кількісні характеристики населення та площі територіальної громади, закладів соціальної інфраструктури (школи, лікарні, дитячі садочки, терцентри соцзахисту), обсяги доходів, наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, органів місцевого самоврядування тощо. Крім цього, текстова частина містить відомості про населені пункти, що увійдуть до складу спроможної територіальної громади.
Перспективний план розробляється обласними державними адміністраціями, схвалюється обласними радами та затверджується Кабінетом Міністрів України. Під час розроблення проекту Перспективного плану уповноважені облдержадміністрацією посадові особи проводять консультації з представниками органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, а також суб’єктами господарювання та їх громадськими об’єднаннями.
У процесі та в результаті формування спроможних територіальних громад статус села, селища, міста, сільської та міської місцевості не змінюється!
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачає декілька послідовних етапів процесу об’єднання і визначає часові рамки тих етапів. Однак він чітко не визначає, чи ті рамки є жорсткими. Якщо їх вважати такими, то процес об’єднання потребуватиме понад 6 місяців, і значить, він має розпочатися в громадах не пізніше 1 березня, що важко забезпечити.
Пропонується вважати визначені законом терміни проходження етапів об’єднання не жорсткими, а максимальними. Крім того, можна рекомендувати радам визначати формою таких обговорень збори громадян. Тоді кожне з подібних обговорень можна було б проводити не за 30, а, скажімо, за 10 днів.
 
Сесії відповідних рад для прийняття рішень, щоб не втрачати час, можна проводити в терміновому порядку, а також скоротити терміни здійснення відповідних етапів об’єднання облдержадміністраціями та облрадами.
 Алгоритм об’єднання
Етапи об’єднання Максимальний термін за законом (дні) Достатня  тривалість (дні)
Ініціювання    
Громадське обговорення пропозиції на зборах громадян 30 До 10 з підготовкою
Сесія ради (готується одночасно з обговоренням) Не визначено 2 з підготовкою і оформленням результатів
Пропозиція суміжним громадам Не визначено 1
Громадські обговорення пропозиції на зборах громадян суміжних громад 30 До 10 з підготовкою
Сесії рад суміжних громад Не визначено 2 з підготовкою і оформленням результатів
Формування робочої групи та підготовка нею проектів рішень на основі типового рішення Не визначено 5
Громадські обговорення проектів рішень на зборах громадян відповідних громад 30 До 10 з підготовкою
Підготовка робочою групою остаточної редакції проектів рішень 10 2
Сесії рад для прийняття рішень 30 2
Передача схвалених радами проектів рішень на перевірку ОДА 5 2
Підтвердження ОДА відповідності проектів рішень законодавству  10 3
Прийняття остаточних рішень радами Не визначено 3
Розгляд рішень рад обласною радою 30 10
Загальна тривалість процесу >175 62